Рада Шкільної Держави "ЛІДЕР"

ХХІ століття актуалізує завдання розвитку особистості, яка здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення. Не випадково в документах Спеціальної Сесії ООН (травень 2002 рік) зазначено, що діти повинні мати можливість здійснювати право вільно висловлювати свої думки, набувати знань і навичок, що стосуються прийняття рішень і спілкування, з тим, щоб розв’язувати завдання, які ставить життя. Необхідно заохочувати енергію й творчість дітей та молоді, щоб вони могли брати активну участь у громадянському житті.

Учнівське самоврядування створює сприятливі умови для організації різноманітної діяльності учнівської молоді, навчає молодь жити в складних умовах соціуму, що постійно змінюється.

Учнівське самоврядування – це перед усім входження людини у світ спілкування з іншими людьми, формування в учнівської молоді системи цінностей, які визначають її ціннісне ставлення до дійсності.

Самоврядування, з одного боку, виконує функції внутрішньої самоорганізації учнів, з іншого – має вигляд майбутньої поведінки громадян України в умовах відкритого суспільства, вирішуючи завдання громадянської освіти.

З 2016 року в Шандрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів діє організація учнівського самоврядування Рада Шкільної Держави "ЛІДЕР", координатором якої є Шабан Олена Костянтинівна – заступник директора з виховної роботи.

Основні завдання органів учнівського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

- створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.

При організації учнівського самоврядування враховуються такі етапи його розвитку.

Організаційна робота. Головне завдання, якої є зосередження уваги педагогічного та учнівського колективів на проблемі учнівського самоврядування. На цьому етапі педагогічний та учнівський колектив розв'язують такі проблеми:

- розробка оптимальної структури учнівського самоврядування з урахуванням специфіки школи;

- визначення мети і завдань учнівського самоврядування, виходячи з його структури;

- розробка документації (положення, інструкції, пам'ятки);

- визначення прав та обов'язків органів учнівського самоврядування;

- обрання активу.

Організація безпосередньої роботи учнівського самоврядування, на якому уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи з їхніх прав та обов'язків; проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

Постійне удосконалення організаційної діяльності. На цьому етапі:

- розширюється роль учнівського самоврядування у житті школи в міру накопичення дітьми організаторського досвіду;

- створюються нові підструктури (тимчасові формування, об'єднання, клуби за інтересами тощо);

- розширюються права та обов'язки, вдосконалюється його структура.

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру - загальношкільну і класну.

З метою повсякденного практичного керівництва самоврядування проводяться щотижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності. На них запрошуються відповідальні за ту чи іншу галузь шкільної діяльності. Аналізується стан діяльності учнівського самоврядування, заслуховуються звіти представників класів, визначається завдання на наступний тиждень.

У той же день учні, які беруть участь в «оперативці», інформують класного керівника та актив класу, про що йшла мова на нараді, які завдання належить вирішувати.

На першому засіданні кожному члену керівного органу учнівського самоврядування вручають пам'ятку шкільного організатора, положення про роботу органу учнівського самоврядування і відповідальної комісії, методичні рекомендації щодо організації самоврядування в класах.

Особливе місце у розвитку самоврядування відводиться чергуванню класів у школі. Господарем школи є черговий клас, який самостійно забезпечує порядок у школі, накриває столи в їдальні тощо. Кожен учень чергового класу має свою ділянку роботи.

Щопонеділка проводиться загальношкільна лінійка, де підбиваються підсумки чергування класу. Присутні інформуються про порушників дисципліни, про учнів, які мають низький рівень знань, оголошуються підсумки загальношкільних заходів нагороджуються переможці.

Протягом навчального року Рада Шкільної Держави "ЛІДЕР" проводить таку роботу:

- Організовується та проводиться традиційні шкільні свята: День знань, Свято врожаю, День учителя, Міс школи, Новорічні свята, 8 березня, 9 травня, Останні дзвоник і т.д.

- Проводяться Всеукраїнські тижні.

- Участь у Всеукраїнських конкурсах.

- Проводиться допомога в організації канікул.

- Активно проводилася робота, з учнями школи, по залученню їх до гуртків, спортивних секцій та ін.

Прес-центр учнівського самоврядування висвітлює роботу Ради ШД "ЛІДЕР" та інформує учнівську громаду про події, які відбуваються в школі. А також працює над поповненням власного сайту школи.