Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єдання класних керівників.

  Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. 

  Проблема, над якою працює колектив школи: "Виховання духовної культури особистості та формування потреб у здоровому способі життя"  

  Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників: "Виховання високоморального підростаючого покоління, формування громадянина з демократичним світоглядом, головною особистістю якого повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності"  

1. Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів; 
 •  координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед аміні стацією школи про заохочення класних керівників.

3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • список членів методичного об'єднання;
 • річний план роботи методичного об'єднання;
 • протоколи засідань методичного об'єднання;
 • аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів)

Документи, які визначають зміст роботи класних керівників

 1. Загальна декларація  прав людини , затверджена і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.
 2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р.
 3. Конвенція ООН про права дитини, схвалена Генеральною Асамблеєю ООН  20 листопада 1989 р. і ратифікована  Верховною Радою  України 27 лютого 1991 р.
 4. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.
 5. Закон України «Про загальну середню освіту»  від 13 травня 1999 року.
 6. Закон України « Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 р.
 7. Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років»
 8. Положення  про класного керівника навчального закладу системи  загальної середньої освіти, - Інформаційний збірник МОН України, 2000 рік
 9. Основні орієнтири виховання учнів 1 -11 -х класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджено МОН України 31.10.2011р. № 1243 
 10. Рекомендації до планування  роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, Інформаційний збірник МОН України, № 34-35 2008 р.

Члени методичного об’єднання класних керівників

№ п.п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта

Категорія

Фах

Стаж

Класне керівництво

Професійне завдання 

над яким працює класний керівник

1

Алексійчук Валентина Валентинівна СП Спеціаліст Початкові класи 25 2

Соціальний розвиток учнів через виховання культури поведінки молодших школярів

2

Гнилоквас Алла Петрівна Вища ІІ Початкові класи

21

3

Формування особистості учня його світогляду, шляхом прищеплення навичок екологічної культури, гармонії відносин з природою

3

Пайда Людмила Іванівна СП Спеціаліст Початкові класи

19

4

Роль гри у підвищенні пізнавальної активності молодших школярів

4

Мігай Оксана Іванівна Вища ІІ Початкові класи

8

1

Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей молодших школярів

5

Болобан Андела Петрівна Вища Спеціаліст Вчитель історії 4 6 Формування учнівського колективу шляхом виховання обв’язку, відповідальності, етичних норм поведінки і спілкування

6

Ємець Тетяна Іванівна Вища Вища Вчитель біології 34 7 Виховання  в  учнів  поваги  до  держави,  її  законів,  до  праці  і  людей  праці

7

Кутовий Володимир Михайлович Вища Спеціаліст Вчитель фізичної культури 4 8 Вироблення санітарно-гігієнічних навичок і звичок, утвердження здорового способу життя .

8

Миргородський Василь Володимирович

СП

Спеціаліст Вчитель трудового навчання 43 9 Самовиховання учнів, саморозвиток їх суспільно цінних якостей та створення умов для самореалізації як неповторної індивідуальності.

9

Огризько Наталія Миколаївна

Вища

Вища

Вчитель англійської мови 28

10

Виховання  почуття патріотизму й любові до природи, формування екологічної культури особистості

10

Джигир Тетяна Петрівна Вища І Вчитель математики та фізики 30 5  

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів