Захист людини від всіляких небезпек в різних умовах її існування є невід’ємною і найдавнішою складовою людської життєдіяльності, що веде початок з часу виникнення людства. Упродовж всього цивілізаційного розвитку кожна окрема людина дбала про власну безпеку й піклувалася про безпеку свого родинного осередку, так само й більшим людським спільнотам та й людству загалом доводилося убезпечувати своє існування від небезпечних природних явищ, хижих тварин тощо. Джерелом небезпеки була й лишається сама людина; війни, збройні конфлікти, тероризм, вбивства та інші акти насильства й досі супроводжують розвиток людства.

Людина завжди прогне зробити своє життя більш безпечним й зручним. Однак у процесі цивілізаційного розвитку дуже часто засоби не відповідають меті. Отримання нових знань й розробка нових технологій супроводжуються виникненням нових невідомих раніше небезпек, зростанням кількості нещасних випадків, аварій й катастроф. Сучасна безпека життєдіяльності людства загострюється низкою глобальних проблем, що вимагають для свого вирішення об’єднання зусиль всієї людської спільноти залучення всіх найновітніших знань найсучасніших технологій. Тому посилена увага до теоретичних знань і практичних умінь і навичок в галузі безпеки життєдіяльності людини на всіх рівнях – від індивідуального до глобального – є цілком виправданою.


ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерство освіти і науки вкрай стурбовані станом, що склався з травмування і загибеллю дітей внаслідок нещасних випадків.

Кількість смертельних випадків та травмування серед дітей змушує звернутися до кожного громадянина, особливо до батьків.

За статистикою, в нашій країні в мирний час внаслідок нещасних випадків щодня гине 3 дитини!

Біда трапляється тоді, коли дітей залишають напризволяще, там, де на кожному кроці на них чатує небезпека.

Незабаром канікули. На жаль, вони не проходять без прикрих випадків(пожежі, утоплення) з вини дитини.

Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки — першопричини сумних та трагічних наслідків.

Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті.

Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні із вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди — потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Пам’ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих!