Наші координати:

Україна, 08823, Київська область, Миронівський район, село Шандра, вулиця Тараса Шевченка, 95. Тел.: 8 (045) 38175. e-mail: shandra-zosh@ukr.net
Науково-методична тема школи:

"Формування творчої особистості учня для життя в інформаційному суспільстві"

Виховне завдання школи:

"Виховання духовної культури особистості та формування потреб у здоровому способі життя"

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

* У школі навчається 71 учні

* Навчальний план школи зорієнтований за 5-денним навчальним тижнем і складений з урахуванням пізнавальних інтересів, освітніх запитів, життєвих планів, індивідуальних особливостей учнів та можливостей педагогічного колективу.

* На базі школи діють гуртки: Туристично-краєзнавчий "Шандрівчани - Болобан А.П., Еколого-натуралістичний "Юні знавці природи" - Ємець Т.І., Нуково-технічний "Технічна творчість" - Миргородський В.В., теніста та футбольна секції - Кутовий В.М.

* Більшість педагогів використовують ІКТ на уроках та в позакласній роботі, всі вчителі школи опанували освітню програму "Intel. Навчання для майбутнього" та отримали сертифікати.

* Школа співпрацює з батьками, учнівськими комітетами та з громадськими організаціями с.Шандри.

* Варіативна складова плану сформована на діагностично-прогностичній основі для забезпечення допрофільної підготовки та націлена на забезпечення повноцінного загальнокультурного розвитку школярів. Години варіативної складової передбачені на збільшення годин для вивчення окремих предметів інварантної складової, упровадження курсів за вибором та на факультативи, індивіддуальні та групові заняття.

* Інварантна складова плану початкової школи складена на державному рівні яка характерна для всіх загальноосвітніх закладів. З 1 класу розпочинається вивчення англійської мови.

* За рахунок варіативної частини в 5-9 класах введено курси за вибором та факультативи: "Київщинознавство".

* У старшій школі здійснюється профільне навчання, технологічний профіль, створений клас з поглибленим вивченням української мови.

* У школі працюють факультативи: "Основи графічної інформації", "Технології. Креслення", "Основи медичних знань", "Коригуюча гімнастика", "Футбол", "Психологія", "Розв’язуємо текстові задачі".

* При методичному кабінеті створено "Банк атестаційних матеріалів вчителів".

* На базі Ресурсного центру працює творча група вчителів:

1. Гончар Світлана Григорівна - учитель української мови і літератури та світової літератури;

2. Шабан Олена Костянтинівна - учитель математики та інформатики;

3. Ємець Тетяна Іванівна - учитель біології, хімії, природознавства;

4. Огризько Наталія Миколаївна - учитель англійської мови,

які регулярно проводять майстер-класи з використання ІКТ та розвитку творчих здібностей учнів.